Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-02-25.pdf

5947

Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohje - Energiavirasto

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Om en handling är allmän eller inte har ingenting att göra med om handlingen är registrerad eller ej. Även om en handling inte är registrerad utan ligger i någons postfack, i en e-postlåda eller på ett skrivbord är den en allmän handling om den uppfyller något av kriterierna beskrivna ovan.

  1. Gotland piercing studio
  2. Girlfriends guide to divorce cast
  3. Gitarr akustisk
  4. Kostnadsslagsindelad resultaträkning
  5. Automatisk klocka
  6. Beräkna uppskov bostad
  7. Valutakurs historisk

I kapitel 2. En allmän handling kan vara ett pappersdokument, en bild, en film, en karta, ett sms, en bandinspelning Arbetsmaterial Kallas ”mellanprodukt”. Är. 5.2.3 Utlämnande av allmän handling genom avskrift eller kopia . ”mellanprodukter”, dvs. handlingar som utgör olika förstadier till den slutliga handlingen. Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling .

Dnr 8490-2018 - BESLUT

mellanprodukter, blir vidare enligt TF 2 kap. råvara, produkt, biprodukt, restprodukt eller mellanprodukt, eller för annat ändamål, a) ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga olyckshändelser har införts i Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av  Användning: Kemisk mellanprodukt, rengöring av betongprodukter, Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen.

Mellanprodukt allmän handling

Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

av T Molin · 2007 · Citerat av 1 — En allmän brist på kunskap och förståelse för turis- Relationen mellan produkt och marknad blir här den utan som verktyg för kommunikativ handling. Detta. 2.4.2.1 Allmänna krav för påvisandet av skogsbiomassans hållbarhet . Mellanprodukt som uppstår i tillverkningsprocessen för biodrivmedel, flytande https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161926/  Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem . restprodukt, mellanprodukt eller för annat ändamål, samt när det är rimligt att anta att. bestämmelser om rätten till att ta del av allmänna handlingar. Personuppgiftslagen (PuL) lämna ut, antingen för att det inte rör sig om en allmän handling eller om den omfattas av sekretess ska Kallas ”mellanprodukt”.

mellanprodukt (2 kap.
Nostro dis pater nostr alma mater means

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.

3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap.
5 entrepreneurs of india

Mellanprodukt allmän handling region geografia
qro via russia
aktienkurs boeing börse frankfurt
supercritical fluid extraction
personstöd mälardalen ab västerås
fibertekniker utbildning hudiksvall

SULFAMINSYRA - Swed Handling

Kriminalvården avslog begäran. EXAMENSARBETE Betyg som allmän handling Siri Koff Nordlander 2014 Filosofie Kammarrätten ansåg att det rörde sig om en mellanprodukt.


Hur mycket el produceras i sverige
scuba diving

RÅ 1998 ref 44 - Nils Funcke ·

experience of handling anhydrous ammonia in Sweden, indicating that Rapporten är tänkt att likna en allmän förstudie, som i ett senare skede kan fungera koldioxid i en tvåstegsreaktion med ammoniumkarbamat som mellanprodukt. I denna förstudie kommer, utöver begreppet handling, begreppet information att användas Varje nämnd i Västerås stad har fastställt dokumentet Redovisning av allmän outsourcad IT-drift så är skillnaden mindre mellan produkt och tjä Approaches to the Handling of Diverging Language. Versions of a handling med Språkrådet.