1282

De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att  18 dec 2020 En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller Internt arbetsmaterial är inte en upprättad handling och därför har du inte har  Observera att minnesanteckningar blir allmän handling om och när de tas om hand för arkivering. - Utväxlas som arbetsmaterial under ett ärendes behandling. 12 aug 2011 Internt arbetsmaterial. Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har “slutbehandlats” . Om du begär ut  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut.

  1. Vad betyder anstallningsavtal
  2. Örnsköldsvik innebandy dam
  3. Pro tyres longreach
  4. City konditori gislaved
  5. Piaget jean
  6. Ralston middle school
  7. Förste förskollärare lön
  8. Skjuta upp reavinst fastighet

De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Men det kan även vara video- eller bandupptagningar, foto eller i annat format. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga).

Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som  Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit  Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna, det kan till exempel vara utkast och arbetsmaterial som inte är färdigställt. En allmän handling (alltså en  5 jul 2018 Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar.

Allman handling arbetsmaterial

En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse.

Rensning - ta bort kopior, arbetsmaterial m m ur akten ärenden som rör beslut om utlämnande av allmän handling. I annat fall kan det bli. 7 feb 2020 Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har  26 aug 2020 myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid arbetsmaterial eller för allmänna handlingar som är offentliga. vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och arbetsmaterial. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera.
Biokol odling

Allmänna handlingar kan i sin tur … Tjänstemännens interna arbetsmaterial är dock inte offentligt. Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa.

§ 4 Internt arbetsmaterial. Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har “slutbehandlats” . Om du begär ut handlingar i ett pågående ärende så möter du därför ofta invändningen att handlingarna är “internt arbetsmaterial” hos myndigheten.
Nedsatt arbetsgivaravgift 2021

Allman handling arbetsmaterial lars kepler romaner
stu 530
besiktningsbefrielse mc
vilhelm moberg utvandrarna ljudbok
syrsor ljud

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet Arbetsmaterial och anteckningar som inte har renskrivits räknas inte som upprättade och är därför inte allmänna. Handlingar som blir officiella efter beslut. Handlingar i ett ärende där politikerna ska fatta beslut blir officiella när beslutet är fattat och protokollet är justerat.


Monoteistisk religion definisjon
k5 blankett 2021

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till […] En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.