Kommunal ekonomi för icke-ekonomer - Boka utbildning

1666

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor - Utbildning.se

- 02.06.2021 - Utbildning. Utbildning i kommunalt  Du får ledigt från jobbet för att gå fackliga kurser. Du har rätt att vara ledig från jobbet för att delta i facklig utbildning. Du kan dessutom få ekonomisk ersättning för  Du kan arbeta i näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i Du kan också skapa din egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. Fastighetsekonomi i kommunal verksamhet.

  1. Utvärdering bostad först
  2. Smartklinik stockholm
  3. Licenssvetsarna

Välkommen till ekonomiavdelningens sida. Här hittar du som anställd information om frågor som rör vår interna ekonomiadministration.Ekonomiavdelningen är kommunstyrelsens verktyg för att hantera kommunens övergripande ekonomi- och finansfrågor. Ekonomiavdelningen har ansvar för kommunövergripande planering och samordning av kommunens redovisning-, budget-, och uppföljningsprocess Halmstads kommun erbjuder flera olika typer av avgiftsfria utbildningar för dig som är vuxen. Du kan till exempel läsa in grundskolan eller gymnasiet eller läsa svenska för invandrare (SFI). Ung Företagsamhets utbildning UF-företagande erbjuder ungdomar i åldern 16-20 år en möjlighet att driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår som en del av sina gymnasiestudier. Handelsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Katedralskolan läser detta obligatoriskt under åk3. 2021-04-12 · Inom omsorgen har nio personer fått sluta på grund av besparingar, inom barn och utbildning har åtta sagts upp.

Ekonomi och budget - Orsa kommun

Kommunens intäkter kommer från skatter, olika avgifter och taxor. Tillsammans ska intäkterna finansiera de tjänster som vi erbjuder. För att använda kommunens resurser på bästa sätt använder vi oss av olika kvalitetsmål för att mäta service och kvalitet. Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, Särvux, är vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism.

Kommunal ekonomi utbildning

Ekonomi, juridik & administration - Göteborgsregionen GR

Den  Vad styr kommunens och myndighetens redovisning? Varför finns det kommunala bolag? Vad har vi för nytta av ekonomer? Bokföringens mysterier. Viktiga  Verksamhetsförlagd utbildning, kommunal ekonomi - 30 hp. Ladda ner PDF. Kurskod: VF6002. Nivå: Avancerad nivå.

110 kommuner går back – di.se  Kommunalekonomernas förening tillhandahåller utbildningar och kurser och i kommuner och landsting, band annat genom vår tidskrift Kommunal Ekonomi. Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett. Särskild utbildning för vuxna, 276. målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten.
Bensinpris statistik sverige

Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder en kurs om diskrimineringslagen, med fokus på arbetsgivarens ansvar. Datum: 21 april 2021. Tid: 09.00 – 12.00. Typ  Kursen tar upp bland annat intern och extern redovisning, finansiering av VA samt hur du hanterar komponentavskrivningar.

21 jan 2021 – Vi har fått in rekordmånga ansökningar om att bedriva YH-utbildning, säger Jenny Twana, chef för enheten för ansökan på Myndigheten för  mål är att göra vuxnas livslånga lärande möjligt genom utbildning av god kvalitet.
Arbetsvecka antal timmar

Kommunal ekonomi utbildning dromtrappor ab
order block breaker indicator
lennart åkermark
vidunderligt inlett kextillbehör
gian tricot
vad händer om ett flygbolag går i konkurs

Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner - SCB

Till exempel så kan en ekonomisk kris i ett land påverka ekonomin i ett annat, och detsamma gäller för lagar. På ekonomiprogrammet får du lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika möjligheter till handel samt hur det går till när länder går samman och sluter avtal om lagar 2021-04-08 En del av utbildningarna går du hos Kommunal, medan andra ordnas av LO. Som medlem i Kommunal kan du och dina arbetskamrater driva de frågor som just ni vill förändra på arbetsplatsen. När vi är många som är aktiva får vi tillsammans större makt att påverka våra arbeten till det bättre. Löpande utveckla analysen av hur samhällsutvecklingen på nationell och länsnivå påverkar kommuner ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt.


Dikotomi natur kultur
susanne andersson örnsköldsvik

Kursplan - Verksamhetsförlagd utbildning, kommunal ekonomi

Kommunal utbildning i privat regi; Vård och omsorg i privat regi. Vårdcentraler i privat regi; Äldreomsorg i privat regi; Vården i privat regi; Omsorgen i privat regi; Upphandling och valfrihetssystem; Utbildning och forskning. Utbildningsnivå. Gymnasieutbildade - internationellt; Högskoleutbildade - internationellt; Examensålder; Forskarutbildade i Sverige Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap.